LÄMPÖKAMERAKUVAUS

Lämpökamerakuvaus on ainetta rikkomaton tutkimusmenetelmä, jolla voidaan arvioida LVIS laitteiden, rakenteiden ja materiaalien toimivuutta, kuntoa ja laatua.
Ennakoivalla lämpökuvauksella voidaan mm. arvioida koneiden ja laitteiden tulevia vikoja analysoiduista lämpötilamuutoksista.
Mekaanisten laitteiden rikkoutumiset aiheuttavat vuosittain erittäin merkittäviä kustannuksia.
Lämpökamerakuvaukset teemme Fluken laadukkailla lämpökameroilla ja ammattitaitoinen
 lämpökuvaaja analysoi lämpökameran lämpökuvat, tekemällä näistä johtopäätökset raportointia varten.
Muutamia käyttökohteita joissa lämpökuvaus on vaivaton ja luotettava tutkimusmenetelmä:
• Pumput
• Laakerit
• Sähkömoottorit
• Putkistojen tukkeumat
• Vaihteistot ja kuljettimet
• Muut laitteet ja koneet
• Kaukolämpöverkostot
• Sähkökeskukset (ylikuumentuvat sulakkeet ja liitokset)
• Lattialämmityspiirien tai kaapelien sijainti ja toiminta
• Lämmityspatterit ja säteilijät
• Ilmanvaihdon toiminnan tutkiminen
 
• Ilmavuodot
• Eriste- ja tiivistys viat
• Kylmäsillat
• Taloteknisten laitteiden toimivuus