Ilman­vaihto­kanavien puhdis­tukset

IV-­kanavien ja -laitteiden puhdis­tukset

Suoritamme ilmastointi­kanavien ja laitteiden puhdistuksia päivä­kodeissa, kouluissa, keittiöissä, kauppa­keskuksissa, teollisuus­halleissa ja toimisto­rakennuksissa. Käytössämme on alan viimeisintä tekniikkaa olevat nuohous­välineet, alipaineistajat ja kamerat. Kohteen valmistuttua toimitamme puhdistus­pöytäkirjan, josta on löydettävissä myös kuvat ennen puhdistuksia ja niiden jälkeen.

Saat palvelumme kertaluonteisena urakkana, tai pidempi­aikaisena huolenpito­sopimuksena. Palvelemme Turussa sekä alueen lähikunnissa.

Ota yhteyttä »

Kuitu­kartoitukset ja kanavien kuvaukset

Toteutamme kuitu­kartoituksia, joiden yhteydessä kuvaamme kanavat ja laadimme yksityiskohtaisen pöytä­kirjan sisältäen tiedot kuitu­lähteistä, sekä muista mahdollisista kanavistoon liittyvistä epäkohdista. Suurimmassa osassa ennen 2010-lukua rakennetuissa taloissa on käytetty villa-äänenvaimentimia, jotka vahingoit­tuessaan levittävät villakuituja kanavistoon ja sisäilmaan.

Pyydä tarjous kuitu­lähteiden poista­misesta

Kartoituksen jälkeen luomme suunni­telman kuitu­läh­teiden pois­tamisesta ja annamme kustannus­arvion sekä tarjouksen.

Ota yhteyttä »

Sivukartta Tietosuojaseloste